Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus žemynos progimnazijos nuostatai 2023 m. 2023-06-06 17:14:59 6.26 MB
Mokinių tarybos nuostatai 2023 m. 2023-06-06 17:14:59 13.73 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2017 m. 2023-06-06 17:14:59 160.52 KB
Mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas 2024-02-19 15:06:18 66.13 KB
Tvarkų aprašai
Vilniaus Žemynos progimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-06-13 16:37:04 24.06 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos dokumentų valdymo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-06-13 16:37:04 45.38 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-06-13 16:37:04 27.44 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos vidaus kontrolės politika 2020 m. 2023-06-13 16:37:04 86.5 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos pagalbos mokinio svirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2020 m. 2023-06-13 16:37:04 1.6 MB
Vilniaus Žemynos progimnazijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas 2020 m. 2023-06-13 16:37:04 21.95 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos 2019 m. biudžetiniais metais atliktų pirkimų registracijos žurnalas 2023-06-13 16:37:04 36.25 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos pedagogų etikos kodeksas 2019 m. 2023-06-13 16:37:04 216.35 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Vilniaus Žemynos progimnazijoje tvarkos aprašas 2019 m. 2023-06-13 16:37:04 66.61 KB
Prašymų, pasiūlymų ir skundų registravimo, bei jų perdavimo nagrinėti tvarkos aprašas 2019 m. 2023-06-13 16:37:04 63.85 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2019 m. 2023-06-13 16:37:04 71.84 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos apskaitos politika 2019 m. 2023-06-13 16:37:04 109.43 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašas 2019 m. 2023-06-13 16:37:04 57.96 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2018 m. 2023-06-13 16:37:04 24.81 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos darbuotojų materialinės atsakomybės ir turtinės žalos atlyginimo tvarkos aprašas 2018 m. 2023-06-13 16:37:04 19.58 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo tvarka 2018 m. 2023-06-13 16:37:04 78.78 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos turto inventorizacijos tvarkos aprašas 2018 m. 2023-06-13 16:37:04 94.57 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos lygių galimybių politikos ir jos vykdymo priežiūros priemonių tvarkos aprašas 2017 m. 2023-06-13 16:37:04 90.35 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos dirbančių ir administravimo įgaliojimus turinčių asmenų nusišalinimo nuo pavesto darbo ar užduoties tvarkos aprašas 2017 m. 2023-06-13 16:37:04 66.71 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos patalpų ir kitų erdvių naudojimo bendruomenės nariams laisvu nuo ugdymo proceso ir mokinių atostogų metu tvarkos aprašas 2017 m. 2023-06-13 16:37:04 64.63 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2017 m. 2023-06-13 16:37:04 85.76 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos mokinių, pedikuliozės epidemiologinės priežiūros ir kontrolės, tvarka 2016 m. 2023-06-13 16:37:04 131.11 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Žemynos progimnazijos tvarkos aprašas 2016 m. 2023-06-13 16:37:04 322.42 KB
Taisyklės
Vilniaus Žemynos progimnazijos naudojimosi biblioteka-informacijos centru taisyklės 2023 m. 2023-06-13 16:37:23 398.52 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos finansų kontrolės taisyklės 2019 m. 2023-06-13 16:37:23 32.48 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2018 m. 2023-06-13 16:37:23 113.57 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2023-06-13 16:37:23 127.54 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos finansų kontrolės taisyklės 2016 m. 2023-06-13 16:37:23 85.52 KB
Supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m. 2023-06-13 16:37:23 292.86 KB
Priėmimas į progimnaziją
Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo 2023 m. 2023-06-08 21:53:09
Priemimo i vilniaus miesto savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistema grafikas 20.15 KB
Prašymo pateikimo tvarka 35.45 KB
Prašymai
Informacija apie praleistas pamokas 2023-06-06 17:12:14 26.5 KB
Prašymas dėl išvykimo su tėvais 2023-06-06 17:12:14 26 KB
Pareigybių aprašymai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Žemynos progimnazijos strateginis planas 2024-2028 2024-01-12 13:33:37 65.03 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos 2023-2024 m.m. ugdymo planas 2024-01-12 13:31:55 166.55 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2024-05-23 14:28:13 468.41 KB
2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-05-23 14:28:13 355.16 KB
2021 m. gruodžio 31d . pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-05-23 14:28:13 349.92 KB
2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-05-23 14:28:13 0.96 MB
2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-05-23 14:28:13 395.83 KB
2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-05-23 14:28:13 391.65 KB
2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2024-05-23 14:28:13 362.69 KB
2015-2016 m. m. veiklos UNESCO ASPnet nacionaliniame tinkle ataskaita 2024-05-23 14:28:13 351.19 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m. I ketvirtis biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamais raštas 2024-05-23 15:12:03 1.22 MB
2023 m. II ketvirtis biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamais raštas 2024-05-23 15:12:23 1.67 MB
2023 m. III ketvirtis biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamais raštas 2024-05-23 15:12:43 1.3 MB
2023 m. IV ketvirtis biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas 2.09 MB
2024 m. I ketvirtis biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamais raštas 1.66 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraščiai
15 dienų valgiaraštis 6-10 metų vaikams 2024-03-26 14:24:27 7.52 MB
15 dienų valgiaraštis 11-18 metų vaikams 2023-06-07 17:19:41 40.39 MB
Dienos meniu
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų planas 2024 m. 37.48 KB
Planai
Viešųjų pirkimų planas 2020 m. 2023-06-07 12:13:36 22.45 KB
Viešųjų pirkimų plano papildymas 2019 m. 2023-06-07 12:13:36 79.69 KB
Viešųjų pirkimų planas 2019 m. 2023-06-07 12:13:36 2.14 MB
Viešųjų pirkimų planas 2016 m. 2023-06-07 12:13:36 199.32 KB
Dokumentai
Pirkimų registracijos žurnalas 2022 metų 2023-06-13 13:02:38 54.6 KB
Vilniaus Žemynos progimnazija viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas 2019 m. 2023-06-13 13:02:38 25.04 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2018 m. 2023-06-13 16:37:23 113.57 KB
Supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m. 2023-06-13 16:37:23 292.86 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Rekomendacijos dėl veiksmų susidūrus su korupcinio pobūdžio veika 2018 m. 2023-06-13 16:39:06 82.38 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vilniaus Žemynos progimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-06-13 16:37:04 24.06 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Vilniaus Žemynos progimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2023-06-12 17:55:17 76.68 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2023-06-13 16:37:23 127.54 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Atnaujinta Dydis
Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą 2023-06-12 18:02:15 771.39 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas 2023-06-12 18:02:15 25.46 MB
Kompetencijos 2023-06-12 18:02:15 433.46 KB
Įsakymas dėl UTA darbo grupės 2023 m. 2023-06-12 18:02:15 278.41 KB
UTA įgyvendinimo priemonių planas 2023 m. 2023-12-17 20:22:31 12.08 KB
Kompetencijų raidos aprašas 625.24 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Vilniaus Žemynos progimnazijos pagalbos mokinio svirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2020 m. 2023-06-13 16:37:04 1.6 MB
Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Vilniaus Žemynos progimnazijoje tvarkos aprašas 2019 m. 2023-06-13 16:37:04 66.61 KB
Visuomenes sveikatos specialistė M. Kisielienė 2024-02-23 10:57:23 291.32 KB
Elektroninės cigaretės. Bendruomenei. 418.14 KB
2023 m. mokinių sveikatos rodiklių suvestinė. Vilniaus Žemynos progimnazija 1.94 MB
Vaikams ir jaunimui palankių paslaugų kabinetai, vienlapis 2.11 MB
Vss ir vs koordinatorių (mityba ir maitinimas) maitinimo funkcijų lentelė 78.04 KB
Logopedas
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Vilniaus Žemynos progimnazijos naudojimosi biblioteka-informacijos centru taisyklės 2023 m. 2023-06-13 16:37:23 398.52 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo, saugojimo ir išdavimo tvarka 2023 m. 2023-06-07 14:28:26 204.31 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių pirkimas 2022-2023 mokslo metams 2023-06-07 14:28:26 746.44 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2019 m. 2023-06-13 16:37:04 71.84 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių pirkimas 2023-2024m.m. 574.57 KB
Standartizuotų testų rezultatai Atnaujinta Dydis
2018 m.
Vilniaus Žemynos progimnazijos 2, 4, 6 ir 8 klasės nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) ataskaita 2023-06-13 11:27:35 1.98 MB
Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo panaudojant diagnostinius ir standartizuotus vertinimo įrankius mokyklos ataskaitos priedas Nr. 2. Lyginamieji jūsų savivaldybės ir jūsų mokyklos 2 klasės mokinių atsakymų apie testus rezultatai 2023-06-13 11:27:35 448.74 KB
2017 m.
Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP), mokyklos ataskaita (2 klasė) 2023-06-13 11:27:45 614.86 KB
Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP), mokyklos ataskaita (4 klasė) 2023-06-13 11:27:45 685.66 KB
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP), mokyklos ataskaita (8 klasė) 2023-06-13 11:27:45 755.57 KB
2016 m.
2 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis vertinimas 2016 m., mokyklos rezultatų ataskaita 2023-06-13 11:27:55 390.55 KB
Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2016 m., mokyklos ataskaita (4 klasė) 2023-06-13 11:27:55 455.81 KB
Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2016 m., mokyklos ataskaita (6 klasė) 2023-06-13 11:27:55 338.89 KB
Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2016 m., mokyklos ataskaita (8 klasė) 2023-06-13 11:27:55 526.16 KB
2015 m.
4 – okų ir 8-okų standartizuotų testų rezultatų analizė 2023-06-13 11:28:04 138.84 KB
2014 m.
Mokinių pasiskirstymas pagal mokymosi pasiekimų lygius (proc.) 2023-06-13 11:28:20 138.84 KB
2013 m.
8 – okų standartizuotų testų rezultatų analizė 2023-06-13 11:22:04 226.54 KB