Specialusis pedagogas

Specialiosiomis pedagogėmis progimnazijoje dirba

Rūta Janonienė Specialioji pedagogė 1-5 klasės

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.00 – 14.40

   

Antradienis

8.00 – 14.40

11.40 – 12.05  

Trečiadienis

8.00 – 14.40

11.40 – 12.05

8.55 – 9.40

Ketvirtadienis

8.00 – 12.50

11.40 – 12.05

13.00 – 13.45

Penktadienis   11.40 – 12.05  

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Rūta Jankauskienė Specialioji pedagogė 6-8 klasės

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

   

8.00 – 8.45

Antradienis

8.55 – 12.50

11.40 – 12.05

 

Trečiadienis

8.55 – 13.45

11.40 – 12.05

 

Ketvirtadienis

8.55 – 13.45

11.40 – 12.05

13.00 – 13.45

Penktadienis

8.55 – 12.50

11.40 – 12.05

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Su specialistėmis galima susisiekti per TAMO dienyną.

Specialiojo pedagogo funkcijos:

 • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą  ugdymo programoms. 
 • Individualių, pogrupinių ar grupinių užsiėmimų metu padeda SUP mokiniams įsisavinti ugdymo turinį.
 • Teikia rekomendacijas ir metodinę pagalbą mokytojams bei mokinių tėvams (globėjams), konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais.
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Dalyvauja kvalifikacijos kėlimo renginiuose.
 • Šviečia  mokyklos bendruomenę specialiųjų ugdymosi  poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.40 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40