Pagrindinis ugdymas

Už pagrindinio ugdymo paslaugą progimnazijoje atsakinga

Jurgita Miškinytė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Priėmimo valandos

 • Pirmadienis 15.00 – 16.00
 • Penktadienis 8.00 – 9.00

Kontaktai Mobilusis +370 672 00241

El. paštas Rašyti

Pagrindinis ugdymas

Pagal pagrindinio ugdymo I-osios dalies programą mokosi 5–8 klasių mokiniai. Pagrindinio ugdymo paskirtis – bendradarbiaujant su kitais mokyklos struktūriniais padaliniais ir mokinių tėvais užtikrinti 5–8 klasių mokinių ugdymosi kokybę pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, veiksmingai organizuojant ugdymo procesą, sudarant psichologiškai ir fiziškai saugią mokymosi aplinką, laiku suteikiant pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę pagalbą, saviraiškos galimybes, padedant mokiniui pasirinkti tolesnę mokymosi kryptį. Pagrindinio ugdymo darbuotojai, 5-8 klasių dalyko mokytojai vadovaudamiesi pagrindiniam ugdymui nustatytais uždaviniais ir pareigybės aprašymu, atlieka nustatytas funkcijas.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.40 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40