Pradinis ugdymas

Už pradinio ugdymo paslaugą progimnazijoje atsakinga

Lina Čepaitienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Priėmimo valandos

 • Antradienis 8.00 – 10.00
 • Trečiadienis 15.00 – 16.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Pradinis ugdymas

Pagal pradinio ugdymo programą mokosi 1-4 klasių mokiniai. Pradinio ugdymo paskirtis – bendradarbiaujant su kitais mokyklos struktūriniais padaliniais ir mokinių tėvais užtikrinti 1–4 klasių mokinių ugdymosi kokybę veiksmingai organizuojant ugdymo(si) procesą pagal pradinio ugdymo programą, sudarant mokiniams psichologiškai ir fiziškai saugią mokymosi aplinką, laiku suteikiant jiems pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę pagalbą, saviraiškos galimybes. Pradinio ugdymo darbuotojai, 1-4 klasių ir dalyko mokytojai, vadovaudamiesi pradiniam ugdymui nustatytais uždaviniais ir pareigybės aprašymu, atlieka nustatytas funkcijas.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.40 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40