Neformalusis švietimas

Už neformalųjį švietimą progimnazijoje atsakinga

Irmina Veikutienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Priėmimo valandos

 • Pirmadienis 9.00 – 11.00
 • Ketvirtadienis 13.00 – 14.00

Kontaktai Mobilusis +370 615 76159

El. paštas Rašyti

Neformalusis švietimas

Neformalusis mokinių švietimas – kryptinga veikla, padedanti mokiniui įgyti kompetencijas, tapti sąmoninga asmenybe, sugebančia atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai veikti visuomenėje bei prisitaikyti prie kintančios aplinkos. Neformaliojo švietimo vadovai pasiekimus parodo organizuodami parodas, koncertus, teikdami informaciją stenduose, progimnazijos svetainėje, dalyvaudami įvairiuose progimnazijos ir bendruomenės renginiuose, šventėse, varžybose, konkursuose.

Neformalusis mokinių švietimas progimnazijoje yra formalųjį švietimą papildantis ugdymas.

Tvarkaraščiai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.40 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40