Karjeros specialistas

KUO BŪSI UŽAUGĘS?
...Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje
(L. Donskis)

Karjeros specialistėmis progimnazijoje dirba

Gintarė Razulevičiūtė Karjeros specialistė
 • 2006 m. baigiau VPU ir įgijau Etikos-edukologijos mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
 • 2013 m. LEU baigiau Muzikos-edukologijos magistratūros studijas.
 • 2020 m. VU įgijau Švietimo politikos ir administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį.
 • 2023 m. baigiau Organizacijų ir personalo valdymo psichologijos studijas VDU ir šiuo metu esu Psichoterapijos studentė.
 • 2023 m. baigti Kvalifikacijos tobulinimo mokymai asmenims, siekiantiems įgyti ugdymo karjerai paslaugų teikimui reikalingas kompetencijas

Nuo 2012 m. dabar dirbu etikos mokytoja Vilniaus Žemynos progimnazijoje.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

Ieva Kiaurakienė Karjeros specialistė
 • 2004 m. baigiau VPU ir įgijau socialinio pedagogo bakarauro laipsnį.
 • 2008 m. MRU įgijau Vaiko teisių apsaugos magistro laipsnį.
 • 2023 m. baigti kvalifikacijos tobulinimo mokymai asmenims, siekiantiems įsigyti ugdymo karjerai paslaugų teikimui reikalingas kompetencijas.

Nuo 2002 m. iki dabar dirbu direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilniaus Žemynos progimnazijoje.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Ugdymo karjerai tikslas

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas – mokinių nuostatas, gebėjimus, žinias bei supratimą, reikalingą karjeros konstravimui besikeičiančioje visuomenėje, atsižvelgiant į asmeninius poreikius, polinkius, siekius ir galimybes.

Karjeros kompetencijos

 • Savęs pažinimo – pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis.
 • Karjeros galimybių pažinimo – rasti ir efektyviai naudotis karjeros informaciją, pažinti kintantį darbo pasaulį.
 • Karjeros planavimo – kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą.
 • Karjeros įgyvendinimo – taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

Plačiau apie ugdymo karjerai programos vykdymą mokyklos bendruomenės nariai kviečiami susipažinti svetainėje: mukis.lt

Naudingos nuorodos

 • Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija – smm.lt
 • Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS) – aikos.smm.lt
 • Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė – mukis.lt
 • Švietimo mainų paramos fondo administruojamas projektas (profesinis informavimas ir konsultavimas) – euroguidance.lt
 • Švietimo mainų paramos fondas – smpf.lt
 • Viskas apie studijas Lietuvoje – studijos.lt
 • Nacionalinis egzaminų centras – egzaminai.lt
 • Elektroninis leidinys abiturientams – kurstudijuoti.lt
 • Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti – lamabpo.lt
 • VšĮ “Švietimo tinklas”- švietimo naujienos – tinklas.lt
 • Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras – sppc.lt
 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) – mosta.lt
 • Studijų kokybės vertinimo centras – skvc.lt
 • Valstybinis studijų fondas – vsf.lt
 • Švietimo portalas – portalas.emokykla.lt
 • Europos jaunimo portalas – eurodesk.lt
 • Lietuvos darbo birža – ldb.lt
 • Personalo paieškos ir atrankos paslaugos Europoje – cvonline.lt
 • Darbo bei darbuotojų paieška internete, CV duomenų bazė, atnaujinama kiekvieną dieną, karjeros patarimai – cvbankas.lt
 • Europass projektas- vieningi Europoje gebėjimų ir kvalifikacijos pripažinimo dokumentai – europass.lt
 • Sezoninio ir nuolatinio darbo užsienyje skelbimai – darbasuzsienyje.org
 • Mokymosi galimybių visoje Europoje portalas – ec.europa.eu/ploteus
 • Išmanūs darbo pasiūlymai – randu.lt
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.40 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40