Visos dienos mokykla

Už visos dienos mokyklos paslaugą progimnazijoje atsakinga

Lina Čepaitienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Priėmimo valandos

 • Antradienis 8.00 – 10.00
 • Trečiadienis 15.00 – 16.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Informacija

2023 m. rugsėjo mėn. Vilniaus Žemynos progimnazijoje gauti 310 pradinių klasių mokinių tėvų prašymai dėl VDM grupės lankymo. Prašymų pagrindu progimnazijoje suformuotos VDM grupės.

Visos dienos mokyklos (VDM) grupė – tai tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų pagrindu bei vadovaujantis Vilniaus miesto Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymu dėl grupių skaičiaus nustatymo kiekvieniems einamiesiems mokslo metams sudaryta grupė iš 1-4 kl. mokinių, kuriems nemokamai teikiamos vaikų priežiūros, švietimo pagalbos, laisvalaikio organizavimo paslaugos po pamokų.

VDM grupės steigiamos vieneriems mokslo metams pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus, pateiktus mokyklos direktoriui kasmet iki einamųjų metų rugsėjo 5 d.

Visos dienos mokyklos grupės veiklos tikslas – saugaus ir turiningo pradinių klasių mokinių užimtumo po pamokų užtikrinimas.

VDM grupė vykdo veiklą penkias darbo dienas per savaitę: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo grupės mokinių pamokų pabaigos iki 18.00 val.; penktadieniais (ir prieššventinėmis dienomis) – iki 17.00 val. VDM grupės veikla mokinių atostogų metu neorganizuojama.

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.40 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40