Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilniaus žemynos progimnazijos nuostatai 2023 m. 2023-06-06 17:14:59 6.26 MB
Mokinių tarybos nuostatai 2023 m. 2023-06-06 17:14:59 13.73 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2017 m. 2023-06-06 17:14:59 160.52 KB
Mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas 2024-02-19 15:06:18 66.13 KB
Tvarkų aprašai
Vilniaus Žemynos progimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-06-13 16:37:04 24.06 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos dokumentų valdymo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-06-13 16:37:04 45.38 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-06-13 16:37:04 27.44 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos vidaus kontrolės politika 2020 m. 2023-06-13 16:37:04 86.5 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos pagalbos mokinio svirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2020 m. 2023-06-13 16:37:04 1.6 MB
Vilniaus Žemynos progimnazijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas 2020 m. 2023-06-13 16:37:04 21.95 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos 2019 m. biudžetiniais metais atliktų pirkimų registracijos žurnalas 2023-06-13 16:37:04 36.25 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos pedagogų etikos kodeksas 2019 m. 2023-06-13 16:37:04 216.35 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Vilniaus Žemynos progimnazijoje tvarkos aprašas 2019 m. 2023-06-13 16:37:04 66.61 KB
Prašymų, pasiūlymų ir skundų registravimo, bei jų perdavimo nagrinėti tvarkos aprašas 2019 m. 2023-06-13 16:37:04 63.85 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2019 m. 2023-06-13 16:37:04 71.84 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos apskaitos politika 2019 m. 2023-06-13 16:37:04 109.43 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos mokinių skyrimo į klases tvarkos aprašas 2019 m. 2023-06-13 16:37:04 57.96 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2018 m. 2023-06-13 16:37:04 24.81 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos darbuotojų materialinės atsakomybės ir turtinės žalos atlyginimo tvarkos aprašas 2018 m. 2023-06-13 16:37:04 19.58 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo tvarka 2018 m. 2023-06-13 16:37:04 78.78 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos turto inventorizacijos tvarkos aprašas 2018 m. 2023-06-13 16:37:04 94.57 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos lygių galimybių politikos ir jos vykdymo priežiūros priemonių tvarkos aprašas 2017 m. 2023-06-13 16:37:04 90.35 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos dirbančių ir administravimo įgaliojimus turinčių asmenų nusišalinimo nuo pavesto darbo ar užduoties tvarkos aprašas 2017 m. 2023-06-13 16:37:04 66.71 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos patalpų ir kitų erdvių naudojimo bendruomenės nariams laisvu nuo ugdymo proceso ir mokinių atostogų metu tvarkos aprašas 2017 m. 2023-06-13 16:37:04 64.63 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2017 m. 2023-06-13 16:37:04 85.76 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos mokinių, pedikuliozės epidemiologinės priežiūros ir kontrolės, tvarka 2016 m. 2023-06-13 16:37:04 131.11 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Žemynos progimnazijos tvarkos aprašas 2016 m. 2023-06-13 16:37:04 322.42 KB
Taisyklės
Vilniaus Žemynos progimnazijos naudojimosi biblioteka-informacijos centru taisyklės 2023 m. 2023-06-13 16:37:23 398.52 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos finansų kontrolės taisyklės 2019 m. 2023-06-13 16:37:23 32.48 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2018 m. 2023-06-13 16:37:23 113.57 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018 m. 2023-06-13 16:37:23 127.54 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos finansų kontrolės taisyklės 2016 m. 2023-06-13 16:37:23 85.52 KB
Supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės 2015 m. 2023-06-13 16:37:23 292.86 KB
Priėmimas į progimnaziją
Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo 2023 m. 2023-06-08 21:53:09
Priemimo i vilniaus miesto savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistema grafikas 20.15 KB
Prašymo pateikimo tvarka 35.45 KB
Prašymai
Informacija apie praleistas pamokas 2023-06-06 17:12:14 26.5 KB
Prašymas dėl išvykimo su tėvais 2023-06-06 17:12:14 26 KB
Pareigybių aprašymai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.40 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40