Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilniaus Žemynos progimnazijos strateginis planas 2024-2028 2024-01-12 13:33:37 65.03 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos 2023-2024 m.m. ugdymo planas 2024-01-12 13:31:55 166.55 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos 2021–2022 ir 2022-2023 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo I-osios dalies programų ugdymo planas 2024-01-12 13:31:55 148.1 KB
Vilniaus Žemynos progimnazijos 2017–2021 metų strateginis planas 2024-01-12 13:31:55 1.07 MB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Direktorės metų veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai 2023 m. 2024-01-22 12:10:01 1.57 MB
Direktorės metų veiklos ataskaita 2020 m. 15.87 MB
Kitos ataskaitos
2015-2016 m. m. veiklos UNESCO ASPnet nacionaliniame tinkle ataskaita 2023-06-13 16:41:18 351.19 KB