Karjeros specialistas

KUO BŪSI UŽAUGĘS?
...Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje
(L. Donskis)

Karjeros specialistėmis progimnazijoje dirba

Gintarė Razulevičiūtė Karjeros specialistė
 • 2006 m. baigiau VPU ir įgijau Etikos-edukologijos mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
 • 2013 m. LEU baigiau Muzikos-edukologijos magistratūros studijas.
 • 2020 m. VU įgijau Švietimo politikos ir administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį.
 • 2023 m. baigiau Organizacijų ir personalo valdymo psichologijos studijas VDU ir šiuo metu esu Psichoterapijos studentė.
 • 2023 m. baigti Kvalifikacijos tobulinimo mokymai asmenims, siekiantiems įgyti ugdymo karjerai paslaugų teikimui reikalingas kompetencijas

Nuo 2012 m. dabar dirbu etikos mokytoja Vilniaus Žemynos progimnazijoje.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

Ieva Kiaurakienė Karjeros specialistė
 • 2004 m. baigiau VPU ir įgijau socialinio pedagogo bakarauro laipsnį.
 • 2008 m. MRU įgijau Vaiko teisių apsaugos magistro laipsnį.
 • 2023 m. baigti kvalifikacijos tobulinimo mokymai asmenims, siekiantiems įsigyti ugdymo karjerai paslaugų teikimui reikalingas kompetencijas.

Nuo 2002 m. iki dabar dirbu direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilniaus Žemynos progimnazijoje.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Ugdymo karjerai tikslas

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas – mokinių nuostatas, gebėjimus, žinias bei supratimą, reikalingą karjeros konstravimui besikeičiančioje visuomenėje, atsižvelgiant į asmeninius poreikius, polinkius, siekius ir galimybes.

Karjeros kompetencijos

 • Savęs pažinimo – pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis.
 • Karjeros galimybių pažinimo – rasti ir efektyviai naudotis karjeros informaciją, pažinti kintantį darbo pasaulį.
 • Karjeros planavimo – kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą.
 • Karjeros įgyvendinimo – taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 13.55 – 14.40
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.40 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40