Vilniaus Žemynos progimnazija

Darbo užmokestis

Duomenų apie Vilniaus miesto savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių darbuotojų darbo užmokestį teikimo ir skelbimo interneto svetainėje tvarkos aprašo

priedas

 

VILNIAUS ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

 

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 

 

2017 m.

 

2018 m. III ketv.

 Ugdymo įstaigos administracija

Skyriaus vedėjas (ugdymui, neformalusis ugdymas ir pagalba)

 

4

1032,35 EUR

1056,21 Eur

Ūkio dalies vadovas (direktoriaus pavaduotojas ūkiui, skyriaus vedėjas, ūkvedys ir pan.)

1

817,27 EUR

1049,01 Eur

Mokytojas

           79

826,81 EUR

869,19 Eur

Mokytojo padėjėjas

 

2

430 EUR

461,27 Eur

Pagalbos mokiniui/vaikui specialistai (psichologas, logopedas, soc. pedagogas, spec. pedagogas)

 

8

502,41 EUR

527,93 Eur

 

Bibliotekos darbuotojas (vedėjas, darbuotojas)

 

2

640,9 EUR

837,22 Eur

Sekretoriato darbuotojai (personalo specialistas, sekretorius)

 

4

467,82 EUR

 563,75 Eur

Pastatų priežiūros darbininkai (elektrikas, stalius, santechnikas)

 

4

430 EUR

674,42 Eur

Valytojas

 

11

430 EUR

430 Eur

Kiemsargis

 

3

430 EUR

422 Eur

Budintis (sargas)

 3

417,5 EUR

423,25 Eur

Rūbininkas

 

3

430 EUR

333,3 Eur

IKT inžinierius

 

1

543,64 EUR

1151,10 Eur

Atnaujinta: 2023-11-13
 • Elektroninis dienynas
 • Asmens duomenų apsauga
 • Korupcijos prevencija
 • Priėmimas į progimnaziją
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40