Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2021/2022 m.m.

 

 

                                                                                                 PRADINIŲ KLASIŲ TVARKARAŠTIS 20201/2022

L- lietuvių k.      M- matematika     A- anglų k.     P-pasaulio pažinimas    D - dorinis ugdymas ( tikyba/ etika)     D/T-dailė ir technologijos  

MZ- muzika        Š-šokis      F- fizinis ugdymas      PR- projektinė, kūrybinė veikla 

    Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis

 

     Klasė

Mokytoja

 

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

        1a/105

Lina Vaškelienė

M

MZ

L

Š

P

 

F

L

L

D

M

 

M

L

L

P

F

 

MZ

L

L

M

 

 

L

D/T

D/Tt

PR

F

 

              1b/111

Vida Jusienė

P

L

L

MZ

F

 

M

F

D

L

D/T

 

M

Š

L

P

PR

 

L

L

MZ

M

 

 

M

L

L

D/T

F

 

1c/104                                                                                     1c/104

Viktorija Trukšinienė

L

L

P

F

D/T

 

M

D

L

L

Š

 

F

L

L

M

 

 

M

L

MZ

P

F

 

M

L

MZ

D/T

PR

 

          1d/103

Neringa Kozičienė

L

L

MZ

M

P

 

D

M

L

Š

L

 

M

L

L

P

F

 

M

MZ

L

F

 

 

F

L

PR

D/T

D/T

 

          2a/102

Jurate Skendelienė

A

M

D

P

L

 

F

F

M

L

L

PR

L

MZ

Š

M

P

 

L

L

M

D/T

D/T

 

M

L

A

F

MZ

 

         2b/107

Ramunė Valinskienė

L

A

M

D

P

 

M

F

F

<

Atnaujinta: 2021-09-21