Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2019/2020 m.m.

 

  VILNIAUS ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2019-2020 M. M.

 

                                                        PIRMADIENIS                ANTRADIENIS                   TREČIADIENIS            KETVIRTADIENIS        PENKTADIENIS

Eil Nr.

Vardas Pavardė

Dalykas

Klasė

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1.

Violeta Jakubonienė

Pradi

nės klasės

1a

T/E

MZ

M

F

L

 

L

L

M

P

F

 

L

L

MZ

M

 

 

L

L

D/T

D/T

PR

 

L

M

P

F

 

 

2.

Aida

Milančienė

 

1b

L

L

M

P

F

 

M

T/E

L

MZ

D/T

 

L

L

M

P

F

 

M

MZ

L

L

 

 

L

F

D/T

PR

 

 

3.

Rasa Zabelskienė

 

1c

L

L

M

M/Z

 

 

L

L

F

T/E

M

 

M

F

L

P

MZ

 

L

L

M

D/T

F

 

L

P

D/T

PR

 

 

4.

Daina Paškevičienė

 

1d

MZ

M

L

P

 

 

M

L

T/E

F

L

 

L

L

F

M

D/T

 

M

L

L

F

D/T

 

L

P

PR

MZ

 

 

5.

Vita Petrauskienė

 

2a

 

P

L

F

A

M

 

T/E

M

L

L

D/T

 

F

F

L

M

MZ

 

M

A

L

L

D/T

 

L

M

P

MZ

PR

 

6.

Lina Čepaitienė

 

 

 

2b

 

L

M

MZ

T/E

P

 

M

A

L

L

D/T

 

M

F

F

L

D/T

 

L

M

P

A

MZ

 

L

L

F

M

PR

 

7.

Daiva Šukienė

 

 

2c

 

M

F

L

L

D/T

 

A

M

MZ

L

P

 

M

L

F

F

D/T

 

MZ

L

L

M

P

 

A

T/E

M

L

PR

 

8.

Eglė Šavdianė

 

2d

L

M

T/E

MZ

P

 

L

M

A

L

MZ

 

M

L

D/T

F

F

 

F

L

L

M

D/T

 

L

M

P

A

PR

 

9.

Lina Vaškelienė

 

3a

L

L

M

D/T

D/T

 

 

M

F

L

A

P

 

M

MZ

L

L

P

 

A

L

L

M

F

 

MZ

M

T/E

PR

F

 

10.

Vida Jusienė

 

 

3b

 

P

L

M

D/T

D/T

 

F

M

L

L

MZ

 

M

A

L

F

P

 

 

L

L

MZ

M

PR

 

L

A

PR

T/E

F

 

11.

Viktorija Trukšinienė

 

3c

M

T/E

L

P

F

 

L

L

M

MZ

A

 

F

M

L

P

PR

 

M

F

A

L

MZ

 

L

L

PR

D/T

D/T

 

12.

Neringa Kozičienė

 

 

3d

 

F

A

M

L

MZ

 

M

L

F

L

P

 

 

L

L

A

PR

P

 

L

M

F

MZ

PR

 

T/E

M

L

D/T

D/T

 

13.

Gražina Kabailienė

 

4a

M

L

A

F

PR

 

MZ

M

L

L

T/E

 

L

L

M

P

A

 

F

M

L

D/T

D/T

 

 

F

M

L

P

MZ

 

14.

Ramunė

Valinskienę

 

4b

L

L

M

P

T/E

 

M

MZ

L

L

F

 

A

L

M

MZ

P

 

 

M

  F

L

D/T

D/T

 

L

M

A

PR

F

 

15.

Auįra Bacevičienė

 

4c

A

M

L

PR

D/T

 

F

L

L

M

P

 

MZ

L

M

A

 

 

L

L

F

M

D/T

 

M

MZ

L

P

T/E

F

16.

Inga

Mameniškienė

 

4d

L

L

M

PR

A

 

L

L

M

F

 

 

 

L

L

M

D/T

D/T

MZ

L

M

P

F

A

 

M

P

MZ

F

T/E

 

17.

Alma Oksienė

Tikyba

 

1-4

 

2a

3c

2d

2b

4b

 

1a

1b

1d

1c

4a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3d

2c

3a

3b

4c/4d

 

18.

Ilona Linkevičiūtė

Muzka

1-4

1d

1a

2b

1c

3d

 

4a

4c

2c

1b

3b

 

4c

3a

1a

4b

1c

 

4d

2c

1b

3b

3d

2b

 

3a

4b

4d

1d

4a

 

19.

Daiva Žiūkienė

Anglų kalba

2-4

4c

3d

4a

2a

4d

 

2c

2b

2d

3a

3c

 

4b

3b

3d

4c

4a

 

3a

2a

3c

2b

3b

 

2d

4d

4b

2c

 

 

20.

Marija Palevičienė

Anglų kalba

2-4

4c

3d

4a

2a

4d

 

2c

2b

2d

3a

3c

 

4b

3b

3d

4c

4a

 

3a

2a

3c

2b

3b

 

2d

4d

4b

2c

 

 

 

Atnaujinta: 2019-12-03