Vilniaus Žemynos progimnazija

Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2022/2023 m.m.

PRADINIŲ KLASIŲ TVARKARAŠTIS 2022/2023

 

L- lietuvių k.      M- matematika     A- anglų k.     P-pasaulio pažinimas    D - dorinis ugdymas ( tikyba/ etika)     D/T-dailė ir technologijos  

MZ- muzika        Š-šokis      F- fizinis ugdymas      PR- projektinė, kūrybinė veikla    KV- klasės valandėlė

 

   

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

     Klasė

Mokytoja

 

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

        1a/110

Vita Petrauskienė

P

L

L

Š

M

 

M

L

L

D

D/T

 

M

F

L

PR

MZ

 

L

M

P

F

D/T

 

F

L

L

MZ

KV

 

              1b/112

Aida Barkauskienė

L

D

M

P

F

 

M

F

L

L

MZ

 

L

L

M

Š

PR

 

L

P

M

F

MZ

 

L

L

D/T

D/T

KV

 

1c/104                                                                                    1c/212

Daiva Šukienė

M

MZ

L

P

Š

 

L

L

D

M

D/T

 

M

F

L

L

D/T

 

P

Mz

L

L

F

 

L

M

PR

F

KV

 

          1d/213

Eglė Šavdianė

L

L

M

P

F

 

M

D

L

F

MZ

 

M

L

Š

D/T

PR

 

L

L

M

D/T

MZ

 

L

L

P

F

KV

 

          2a/105

Lina Vaškelienė

A

M

Mz

L

L

 

L

L

Š

M

D

KV

M

L

P

F

D/T

 

A

L

L

M

Mz

F

M

P

D/T

PR

F

 

         2b/111

Vida Jusienė

M

A

L

MZ

P

F

M

Š

L

L

P

D/T

KV

F

F

L

M

PR

M

A

Mz

L

Š p

 

M

L

L

D

D/T

 

          2c/104

Viktorija Trukšinienė

L

L

D

F

M

 

M

A

L

P

Š

 

M

MZ

F

F

L

PR

L

L

M

P

D/T

KV

A

M

L

D/T

MZ

 

          2d/103

Neringa Kozičienė

L

L

M

Dp

MZ

 

A

M

L

Š

P

PR

M

L

L

F

F

 

Mz

M

L

P

D/T

D/T

M

A

F

L

D

 

         3a/102

Jurate Skendelienė

F

M

A

L

L

KV

M

P

Mz

L

L

 

L

M

A

F

Mz.p

PR

L

P

Š

M

D/T

D/T

D

 MZ

L

M

F

 

        3b/107

Ramunė Valinskienė

P

F

L

M

A

KV

L

L

F

M

P

 

MZ

L

M

A

Šp

PR

Š

M

L

L

D/T

D/T

L

PR

D

Mz

F

 

        3c/106

Aušra Bacevičienė

L

F

M

A

D/T

D/T

M

L

L

P

F

 

M

MZ

F

L

A

 

L

L

PR

Š

PR

 

M

D

Mz

L

P

 

       3d/209

Inga Mameniškienė

F

P

L

D

M

 

P

L

L

M

F

 

A

L

M

MZ

F

 

M

Š

L

PR

D/T

D/T

Mz

PR

A

L

L

 

         4a/108

Violeta Jakubonienė

P

Š

M

L

L

KV

D

M

L

Mz

 2

A

 

F

M

Mz

L

L

P

M

F

A

L

PR

 

M

F

L

D/T

D/T

 

        4b/211

Aida Milančienė

M

L

F

D/T

D

 

F

L

M

A

Mz

 

M

Š

L

L

P

MZ

L

PR

M

A

KV

 

L

L

M

P

D/T

F

        4c/109

Rasa Zabelskienė

D

M

F

L

L

D/T

M

MZ

L

L

P

F

Š

A

M

L

PR

 

M

L

F

Mz

D/T

 

L

M

P

A

KV

 

        4d/210

Daina Paškevičienė

L

L

Š

M

D/T

KV

P

M

A

L

L

D

M z

Mz

M

L

P

F

F

M

L

PR

A

 

M

F

L

D//T

 

 

       Tikyba

        225

Alma Oksienė

4c

1b

2c

3d

4b

 

4a

1d

1c

1a

2a

4d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a

3c

3b

2b

2d

 

       Muzika

Ilona Linkevičiūtė

 

1c

2a

2b

2d

 

 

4c

3a

4a

4b

 

3b

3c

4a

3d

3a.p

4b

2d

1c

2b

4c

2a              

 

3d

3a

3c

3b

 

 

Muzika

Urtė Paliukaitė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4d

4d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Anglų

Daivutė

Žiūkienė

2a

2b

3a

3c

3b

 

2d

2c

4d

4b

4a

 

3d

4c

3a

3b

3c

 

2a

2b

4a

4b

4d

 

2c

2d

3d

4c

 

 

        Anglų

Marija Palevičienė

2a

2b

3a

3c

3b

 

2d

2c

4d

4b

4a

 

3d

4c

3a

3b

3c

 

2a

2b

4a

4b

4d

 

2c

2d

3d

4c

 

 

        Šokis

Diana Bražauskienė

 

4a

4d

1a

1c

 

 

2b

2a

2d

2c

 

4c

4b

1d

1b

3bp

 

3b

3d

3a

3c

2bp

 

 

 

 

 

 

 

Fizinis ugdymas

 

Didžioji salė

3a/3d

3b/

3c

4b/4c

2c

1b/1d

2b

4b

1b

3b

1d

3c/3d

4c

4a

1a/1c

3c

3a/2a

3d

4d

4d

4a

4c

1a/1b

1c

2a

1a

4a/

4d

2d

1c/

1d

3a/

3b

4b

                                                                                          

Atnaujinta: 2023-11-13