Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2018/2019 m.m.

VILNIAUS ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2018-2019 M. M.

                                                        PIRMADIENIS                ANTRADIENIS                   TREČIADIENIS            KETVIRTADIENIS        PENKTADIENIS

Eil Nr.

Vardas Pavardė

Dalykas

Klasė

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1.

Vita Petrauskienė

Pradi

nės klasės

1a

P

M

L

K

 

 

T/E

M

L

D/T

K

 

L

L

MZ

M

PR

 

P

L

L

M

D/T

 

L

L

MZ

K

 

 

2.

Lina Čepaitienė

 

1b

P

M

L

L

K

 

M

T/E

L

MZ

PR

 

L

L

M

P

K

 

M

MZ

L

D/T

 

 

L

K

L

D/T

 

 

3.

Daiva Šukienė

 

1c

L

L

M

M/Z

 

 

L

L

K

T/E

P

 

P

K

M

L

MZ

 

L

L

M

D/T

K

 

M

L

D/T

PR

 

 

4.

Eglė Šavdianė

 

1d

L

K

M

MZ

P

 

M

L

T/E

D/T

L

 

L

L

K

MZ

D/T

 

M

L

P

K

 

 

M

L

L

PR

 

 

5.

Lina Vaškelienė

 

2a

 

T/E

L

K

A

M

 

L

L

MZ

M

P

 

M

L

A

K

PR

 

MZ

L

L

M

P

 

M

L

D/T

D/T

 

 

6.

Vida Jusienė

 

 

2b

 

M

L

MZ

T/E

P

 

M

A

L

D/T

PR

 

MZ

M

L

P

K

 

L

L

M

A

 

 

M

L

L

D/T

K

 

7.

Viktorija Trukšinienė

 

 

2c

 

L

L

M

D/T

D/T

 

A

M

L

P

MZ

 

K

M

L

L

PR

 

L

L

M

P

MZ

 

K

D/T

M

A

 

 

8.

Neringa Kozičienė

 

2d

L

MZ

T/E

M

PR

 

M

L

K

L

P

 

M

A

MZ

L

L

 

K

M

L

L

P

 

A

M

D/T

D/T

 

 

9.

Gražina Kabailienė

 

3a

K

M

L

L

PR

 

 

M

K

L

A

P

 

M

MZ

L

L

P

 

A

L

L

M

K

 

MZ

M

T/E

D/T

D/T

 

10.

  Marija Antulienė

 

 

3b

 

M

L

L

D/T

D/T

 

K

M

A

L

MZ

 

L

L

M

K

P

 

 

M

L

MZ

P

A

 

M

L

K

T/E

PR

 

11.

Aušra

Bacevičienė

 

3c

MZ

M

P

L

K

 

L

L

M

K

A

 

L

M

P

D/T

D/T

 

M

K

A

L

L

 

T/E

M

L

MZ

PR

 

12.

Inga Mameniškienė

 

 

3d

 

K

A

M

P

MZ

 

L

L

M

D/T

D/T

 

 

L

L

K

M

P

 

L

A

K

MZ

M

 

T/E

L

L

M

PR

 

13.

Violeta Jakubonienė

 

4a

L

M

A

K

P

 

MZ

M

L

L

T/E

 

M

P

L

PR

A

 

K

L

L

M

D/T

D/T

 

K

L

MZ

KV

 

 

14.

Aida

Milančienė

 

4b

L

L

M

P

T/E

K

M

L

L

D/T

K

 

A

L

M

MZ

P

 

 

M

K

L

PR

 

 

L

MZ

A

D/T

KV

 

15.

Rasa Zabelskienė

 

4c

A

M

L

PR

D/T

 

K

MZ

L

M

KV

 

L

L

P

A

 

 

L

L

K

M

MZ

 

M

L

D/T

P

T/E

K

16.

Daina Paškevičienė

 

4d

M

T/E

L

P

A

 

M

L

L

K

 

 

 

M

L

P

D/T

PR

MZ

L

L

D/T

K

KV

 

M

A

L

K

MZ

 

17.

Alma Jakusevičiūtė

 

 

Tikyba

 

 

1-4

 

2a

4d

2d

2b

4b

 

1a

1b

1d

1c

4a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3c

3d

2c

3a

3b

4c

 

 

 

 

18.

Ilona Linkevičiūtė

Muzka

1-4

3c

2d

2b

1c

3d

 

4a

4c

2a

1b

3b

 

2b

3a

2d

4b

1c

 

4d

2a

1b

3b

3d

4c

 

3a

4b

4a

3c

4d

 

19.

Daiva Žiūkienė

Anglų kalba

2-4

4c

3d

4a

2a

4d

 

2c

2b

3b

3a

3c

 

4b

2d

2a

4c

4a

 

3a

3d

3c

2b

3b

 

2d

4d

4b

2c

 

 

20.

Marija Palevičienė

Anglų kalba

2-4

4c

3d

4a

2a

4d

 

2c

2b

3b

3a

3c

 

4b

2d

2a

4c

4a

 

3a

3d

3c

2b

3b

 

2d

4d

4b

2c

 

 

Atnaujinta: 2019-09-05