Vilniaus Žemynos progimnazija

2015 metų standartizuotų testų rezultatai

Skelbiame 2015 metų Vilniaus Žemynos progimnazijos 2-rų, 4-tų ir 8-tų klasių standartizuotų testų rezultatus

Mūsų mokykla, siekdama gerinti ugdymo kokybę, 2012 metais dalyvavo konkurse  ir laimėjo galimybę dalyvauti  Nacionalinio egzaminų centro projekte „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ I ir II etapuose.

2-rų, 4-tų ir 8-tų klasių mokiniai atliko NEC parengtus standartizuotus testus (ST), skirtus į(si)vertinti mokymosi pasiekimus, padėti išsiaiškinti konkrečius  mokymosi sunkumus ir problemas, kurias galima įveikti suteikiant mokiniui tinkamą pagalbą.

ST sudaryti laikantis nustatytų proporcijų pagal vertinamo dalyko ugdymo turinio sritis, gebėjimų grupes (žinias ir supratimą; įgytų žinių taikymą; aukštesniuosius mąstymo gebėjimus) ir mokinių pasiekimų lygius (patenkinamą, pagrindinį ir aukštesnįjį). Tai reiškia, kad mokiniams pateikiama įvairaus sunkumo klausimų ir užduočių, sudarančių galimybę įvertinti kiekvieno mokinio gebėjimus ir objektyviai išsiaiškinti, ar jie atitinka pasiekimus, aprašytus Bendrosiose ugdymo programose.

2-okų ST rezultatų analizė:

ST2015 Atnaujinta Dydis
4 – okų ir 8-okų standartizuotų testų rezultatų analizė 2023-09-19 14:39:27 138.84 KB

Atnaujinta: 2023-08-30
 • Elektroninis dienynas
 • Asmens duomenų apsauga
 • Korupcijos prevencija
 • Priėmimas į progimnaziją
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40