2013 metų standartizuotų testų rezultatai

Skelbiame  Vilniaus Žemynos progimnazijos 4-tų ir 8-tų klasių standartizuotų testų rezultatus

 Mūsų mokykla, siekdama gerinti ugdymo kokybę, dalyvavo konkurse  ir laimėjo galimybę dalyvauti  Nacionalinio egzaminų centro projekte „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ I ir II etapuose.

4-tų ir 8-tų klasių mokiniai atliko NEC parengtus standartizuotus testus (ST), skirtus įvertinti mokymosi pasiekimus, padėti išsiaiškinti konkrečius  mokymosi sunkumus ir problemas, kurias galima įveikti suteikiant mokiniui tinkamą pagalbą.

ST sudaryti laikantis nustatytų proporcijų pagal vertinamo dalyko ugdymo turinio sritis, gebėjimų grupes (žinias ir supratimą; įgytų žinių taikymą; aukštesniuosius mąstymo gebėjimus) ir mokinių pasiekimų lygius (patenkinamą, pagrindinį ir aukštesnįjį). Tai reiškia, kad mokiniams pateikiama įvairaus sunkumo klausimų ir užduočių, sudarančių galimybę įvertinti kiekvieno mokinio gebėjimus ir objektyviai išsiaiškinti, ar jie atitinka pasiekimus, aprašytus Bendrosiose ugdymo programose.

2013m. balandžio 22-24d. 4 klasių mokiniai atliko skaitymo, rašymo ir matematikos standartizuotus testus.

 {dokumentubankas_file(172)}}

2013m. balandžio 22 ir 30d. bei gegužės 2-3d. 8 klasių mokiniai atliko skaitymo, rašymo, matematikos ir istorijos standartizuotus testus.

 

Atnaujinta: 2021-02-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40