Priėmimo į progimnaziją tvarka

PRIIMTŲJŲ Į 5 KLASES MOKINIŲ TĖVŲ DĖMESIUI

Prašome nuo  2019-06-17 iki 2019-06-21 nuo 9.00 val. iki 16.00 val. pateikti reikiamus dokumentus ir pasirašyti sutartis mokyklos sekretoriate. Iki 2019-06-25 nepasirašę sutarčių bus braukiami iš sąrašo.  Jeigu neplanuojate mokytis mūsų mokykloje arba nurodytu laiku negalite atvykti pasirašyti sutarties, prašome informuoti telefonu 2471766
Reikalingi dokumentai:
1.    Gimimo liudijimo kopija;
2.    2 dokumentinės nuotraukos;
3.    Pradinio išsilavinimo pažymėjimo kopija;
4.    Mokymosi pasiekimų įvertinimo aprašas (originalas).


PRIIMTŲJŲ Į 1 KLASES MOKINIŲ TĖVŲ DĖMESIUI
Prašome nuo  2019-06-17 iki 2019-06-21 nuo 9.00 iki 16.00 val. pateikti reikiamus dokumentus ir pasirašyti sutartis mokyklos sekretoriate. Iki 2019-06-25 nepasirašę sutarčių bus braukiami iš sąrašo.  Jeigu neplanuojate mokytis mūsų mokykloje arba nurodytu laiku negalite atvykti pasirašyti sutarties, prašome informuoti telefonu 2471766

Reikalingi dokumentai:
1.    Priešmokyklinės ugdymo grupės pasiekimų ir pažangos įvertinimas
2.    Gimimo liudijimo kopija;
3.    2 dokumentinės nuotraukos;

 

Priėmimo į  Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas  

 

https://vilnius.lt/vaktai/default.aspx?Id=3&DocId=30320853&KlasId=42

 

 

Mokinių priėmimo  2019-2020 m. m. komisija:

                    Pirmininkė – Irmina Veikutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

                    Sekretorė – Beata Kuncevič, personalo specialistė,

                    Nariai:  - Rasa Tylaitė, mokytoja,

                                - Reda Valantinienė, socialinė pedagogė,

                                - Vida Jusienė, mokyklos tarybos narė.

 

Atnaujinta: 2019-11-29
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40