Biblioteka

Informacinio centro bibliotekos vedėja Marytė Stanionienė
Informacinio centro bibliotekininkė Asta Saveikytė
Darbo laikas
Pirmadienį – penktadienį   7.45 – 17.00
Pietų pertrauka
12.00 – 12.30

Informacinio centro-bibliotekos vedėjo pareigybės paskirtis: organizuoti skaitytojų aptarnavimą, aprūpinimą vadovėliais ir mokymo priemonėmis, grožine literatūra, vykdyti bibliotekos fondų apskaitą.

Informacinio centro-bibliotekos vedėjo veiklos sritis:
1. Dalyvauja ugdymo procese – padeda augančiai kartai integruotis į informacinę visuomenę;
2. Supažindina su informacinio centro-bibliotekos taisyklėmis ir teikiamomis galimybėmis;
3. Tvarko progimnazijos bibliotekos fondą pagal universaliąją dešimtainę klasifikaciją (UDK);
4. Naudojasi  mokyklų bibliotekų informacine sistema (MOBIS ir  informacinėmis technologijomis.
5. Komplektuoja  ugdymo procesui reikalingą programinę, informacinę, mokslinę, vaikų, metodinę literatūrą.
6. Tvarko ir saugo progimnazijos bibliotekos fondo bei darbo apskaitos dokumentus, bendradarbiauja su kitomis švietimo, kultūros, informacijos įstaigomis;  
7. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant progimnazijos veiklos planus, mokytojų tarybos veikloje, progimnazijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose;
8. Atsako už darbo bibliotekoje drausmę, bibliotekos fondo apsaugą, kokybę ir atnaujinimą, vartotojams teikiamų duomenų tikslumą ir patikimumą;
9. Užtikrina progimnazijos informacinio centro-bibliotekos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka.

Informacinio centro-bibliotekos vedėja progimnazijoje dirba
MARYTĖ STANIONIENĖ

-----------------------------------------------------
Informacinio centro bibliotekininkės pareigybės paskirtis: organizuoti skaitytojų aptarnavimą, užtikrinti darbo bibliotekoje drausmę bei fondo apsaugą.

Informacinio centro bibliotekininkės veiklos sritis:
1. Dalyvauja ugdymo procese – padeda augančiai kartai integruotis į informacinę visuomenę;
2. Padeda vartotojams rasti informaciją švietimo klausimais, atsako į bibliografines užklausas;
3. Užtikrina darbo bibliotekoje drausmę, teikiamų duomenų tikslumą ir patikimumą;

4. Komplektuoja  ugdymo procesui reikalingą programinę, informacinę, mokslinę, vaikų, metodinę literatūrą.
5. Tvarko progimnazijos bibliotekos fondą pagal universaliąją dešimtainę klasifikaciją (UDK);
6. Naudojasi  mokyklų bibliotekų informacine sistema (MOBIS) bei  informacinėmis technologijomis.
7.  Supažindina su informacinio centro-bibliotekos taisyklėmis ir teikiamomis galimybėmis.
8.  Moko naudotis informacinio centro-bibliotekos fondu;
9. Padeda ugdyti mokinių informacinius bei pažintinius gebėjimus.

Informacinio centro bibliotekininke progimnazijoje dirba
ASTA SAVEIKYTĖ

 

 

Atnaujinta: 2020-09-29
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40