Administracija

Eugenija Surmilavičienė Direktorė
CV

Vilniaus Žemynos progimnazijos

Direktorės Eugenijos Surmilavičienės

Einamųjų metų užduotys

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)    

 

I vadybinė kategorija

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

2.1.  Tobulinti vertinimą ugdant.

Pasiekti, kad vertinimas ugdant dominuotų mokyklos veikloje, būtų sistemingas, pagrįstas ir tikslingas. Vertinimo metu surinkta informacija  būtų naudojama tolimesnės veiklos planavimui.

2.1.1. Stebėtų  ir vertintų pamokų duomenys.

2.1.2. Apklausų duomenys.

MAPS duomenys.

2.1.3. Įsivertinimo ir pažangos anketų duomenys.

2.1.4. Tėvų, mokinių, mokytojų atsiliepimai.

Įsivertinimo duomenys. 

2.2. Parengti ir patvirtinti pakoreguotą progimnazijos struktūrą, naujus pareigybių aprašymus ir apmokėjimo tvarkos aprašą.

2.2.Progimnazijos struktūra leis optimaliai įgyvendinti strateginius tikslus, pagerinti ugdymo kokybę, racionaliai ir veiksmingai naudoti žmogiškuosius išteklius, Bus racionaliai siekiama socialinio teisingumo.

2.2.1. Parengta ir pateikta tvirtinimui progimnazijos struktūra.

2.2.2. Parengta ir patvirtinta  21 pareigybės aprašymas.

2.2.3. Parengtas, su darbuotojais aptartas, su Darbo taryba suderintas Darbo užmokesčio aprašas.

2.3. Sukurti šiuolaikiškas progimnazijos ugdymo (si) aplinkas.

2.3.Bus įvertintas turimos įrangos ir ugdymosi priemonių naudingumas ir atitikimas šiuolaikiniams ugdymo reikalavimams, nustatytas įrangos ir priemonių atnaujinimo poreikis, lėšos joms įsigyti. Įsigytos priemonės naudojamos tikslingai ir racionaliai mokinių motyvacijai ir ugdymo kokybei gerinti.

2.3.1. Įrengtas technologijų centras.

2.3.2. Pereita prie kabinetinės sistemos su IT darbo vietomis mokytojui.

2.3.3. Sukurta sisteminga aplinkų bendrakultūra I aukšte.

2.3.4. Įsigyta priemonių už 20 000 Eur.

 

 

2.4. Pasirengti etatiniam apmokėjimui.

Kartu su darbuotojais bus išanalizuota etatinio apmokėjimo tvarka ir priimti bendri sprendimai. Susitarta dėl etatų turinio.

 

2.4.1. Pasirengta etatinio apmokėjimo įvedimui.

2.4.2. Parengta preliminari kontaktinių ir nekontaktinių valandų paskirstymo per metus lentelė.

2.4.3. Parengta etatinio apmokėjimo įgyvendinimo tvarka, suderinta su darbo taryba.

2.4.4. Parengti mokytojo pareigybių aprašymai.

2.4.5. Priimti protokoliniai sprendimas dėl mokytojo darbo krūvio sandaros ir paskirstymo Metodinėje taryboje, Mokyklos taryboje, Mokytojų taryboje.

 

Darbo laikas 

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 - 16.30

12.00 - 12.30

15.30 – 16.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

8.00 – 9.00

Trečiadienis

8.00 - 16.30

12.00 - 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

8.00 – 9.30

 

Kontaktai Telefonas: ( 8-5) 2471766
El. paštas: eugenija.surmilaviciene@gmail.com

Irmina Veikutienė Pavaduotoja ugdymui
CV

II vadybinė kategorija, biologijos mokytoja metodininkė
Darbo laikas
Pirmadienį - ketvirtadienį   7.30 – 16.30 val.
Penktadienį 7.30 – 16.00 val.
Pietų pertrauka
12.00 – 12.30 val.
Priėmimo valandos
Pirmadienį 8.00 – 8.45,  15.30 – 16.30 val.
Antradienį  8.00 – 8.45 val.
Trečiadienį  13.00  - 14.00 val.
Ketvirtadienį  8.00 – 8.45   val.
Penktadienį  11.00 – 12.00 val.

Kontaktai Telefonas: 861576159
El. paštas: irmveik@gmail.com

Regina Petkevičienė Pradinio ugdymo skyriaus vedėja
CV

I vadybinė kategorija, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Savaitė dienos

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Priėmimo

valandos

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 15.30 - 16.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

   8.00 -  9.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Penktadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

  8.00 – 9.00


Kontaktai Telefonas: 867200203
El. paštas: reginapetkeviciene@gmail.com

Jurgita Miškinytė Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja
CV

Darbo laikas
Pirmadienis – penktadienis 7.30-16.30
Pietų pertrauka
Pirmadienis, trečiadienis, penktadienis  13.00-13.30
Antradienis, ketvirtadienis 12.05-12.35
Priėmimo valandos
Ketvirtadienis  9.00 – 10.30
                       15.00 – 16.00
Penktadienis  14.00 – 14.30

Kontaktai Telefonas: 867200241
El. paštas: jurgim@gmail.com

Ieva Kiaurakienė Pagalbos skyriaus vedėja
CV

Pagalbos skyriaus vedėja Ieva Kiaurakienė 


Darbo laikas 

Pirmadienis - penktadienis
 7.45 - 16.45
Pietų pertrauka 
I-V 
12.00 – 12.30

Priėmimo valandos

Pirmadienį 8.00 – 11.00

Antradienį 13.00 – 16.00

Trečiadienį 9.00 – 12.00


Kontaktai El. paštas: ievasoc@gmail.com

Atnaujinta: 2019-04-17
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40