Darnus judumas

„Darni mokykla“

 

Tikslai:

Sutelkti mokyklos bendruomenę Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 tikslų įgyvendinimui, integruoti darnaus vystymosi švietimo temas į kasdienį ugdymo procesą ir skatinti bendruomeniškumą.

Kodėl verta dalyvauti?

 • Programa gyvuoja nuo 2014 m. ir kasmet suburia gausų tinklą mokyklų dalyvių, kurios pasibaigus projektams, džiaugiasi tvariais sprendimais, sutaupytomis lėšomis ir naujomis mokyklų iniciatyvomis bei tradicijomis.
 • Dalyvavimas programoje yra būdas mokyklos bendruomenei prisijungti prie globalių problemų sprendimo bei prisijungti prie pasaulinių tikslų vystymo.
 • Programos formatas padeda įtraukti moksleivius į mokyklos planuojamas veiklas, tai yra patraukli ugdymo forma, kuri padeda ne tik formuoti sąmoningą moksleivio mąstymą, bet ir keičia jo vartojimo įpročius.


„Sveikatiada“

 

 

 

 

„Sveikatą stiprinanti mokykla“

Sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas –

Stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

Sveikatą stiprinančios mokyklos vertybės ir principai

Vertybės:

 • Teisingumas. Visiems lygios teisės į mokslą ir sveikatą.
 • Nuoseklumas ir darnumas. Sisteminė ir ilgalaikė programinė veikla, užtikrinanti darnų ryšį tarp sveikatos, išsilavinimo ir vystymosi.
 • Įtrauktis. Įvairovė suprantama kaip vertybė, kiekvienas mokyklos bendruomenės narys jaučiasi saugus ir gerbiamas.
 • Įgalinimas. Skatinamas kiekvieno įsitraukimas į aktyvią veiklą.
 • Demokratija. Sveikatinimo veikla mokykloje grindžiama demokratijos principais.

Principai:

 • Visaapimantis visos mokyklos bendruomenės sveikatinimo veiklos suvokimas ir požiūris į sveikatą. Kiekvienos klasės sveikatos stiprinimo veikla darniai susijusi su visos mokyklos sveikatinimo strategija, sveikatai palankios mokyklos aplinkos kūrimu, sveikos gyvensenos kompetencijų ugdymu bei visos mokyklos bendruomenės įsitraukimu į šią veiklą.
 • Dalyvavimas. Visi bendruomenės nariai, dalyvaudami sveikatos stiprinimo veikloje, jaučiasi šeimininkais.
 • Mokyklos privalumas. Sveikatą stiprinanti mokykla sukuria geresnes mokymosi ir mokymo sąlygas, nes sveiki mokiniai geriau mokosi, o sveikas personalas geriau dirba.
 • Įrodymai. Nauja veikla grindžiama jau egzistuojančiais ar pačių atrastais įrodymais ir tyrimais.
 • Mokykla ir bendruomenė. Mokyklai priskiriamas aktyvus bendruomenės vystymuisi įtaką darantis vaidmuo.

VILNIAUS ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS

Programos „Darni mokykla – 2021/2022“ Planavimas

Darniosios komandos nariai

Vardas Pavardė

Pareigos

Irmina Veikutienė

Biologijos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lina Ališauskienė

Anglų k. mokytoja, klasės vadovė

Daiva Kalinauskienė

Anglų k. mokytoja

Vita Petrauskienė

Pradinių klasių mokytoja, klasės vadovė

Donata Kančiauskaitė-Ingelevičienė

Biologijos mokytoja, klasės vadovė

Smiltė Ališauskaitė

Mokinė

Luknė Kalinauskaitė

Mokinė

Radvilė Neseckaitė

Mokinė

Sonata Kvainauskaitė

Mokinė

Marija Malinauskaitė

Mokinė

Komandos koordinatoriaus vardas pavardė:

Lina Ališauskienė

Kokia yra ateities mokyklos vizija?

Vilniaus Žemynos progimnazijos siekiamybė – darni mokyklos bendruomenė, suprantanti įvairių darnumo sričių ir aspektų svarbą gyvenime bei taikanti darnumo principus tiek mokykloje, tiek už jos ribų.

Sritys, kurias renkamės tobulinti šių metų programos sezone:

 • Įstaigos darbuotojų ir ugdytinių darnaus vystymosi švietimas
 • Mokyklos teritorija
 • Sveika ugdymo įstaigos aplinka

Pagrindinis tikslas/-ai, kurio bus siekiama šioje srityje:

 1. Įstaigos darbuotojų ir ugdytinių darnaus vystymosi švietimas. Tikslas: kad kiekvienas mokyklos bendruomenės narys jaustųsi darnaus vystymosi dalimi.
 2. Mokyklos teritorija. Tikslas: kad mokyklos teritorija būtų saugi mokiniams ir darbuotojams; kad būtų poilsio ir aktyvaus laisvalaikio zonų bei galimybė pamokas vesti lauke (lauko klasė).
 3. Sveika ugdymo įstaigos aplinka. Tikslas: kad ugdymosi įstaigos aplinka būtų sveika. 

Veikla problemai spręsti

Terminas, iki kada veiklą planuojama atlikti

Atsakingas už veiklą žaliosios komandos narys

Kokio pokyčio/kokių rezultatų tikitės atlikus šią veiklą? (kiekybiniai/kokybiniai rodikliai)

1. Įstaigos darbuotojų ir ugdytinių darnaus vystymosi švietimas: projektai, seminarai, konkursai, dirbtuvės, kita įvairi veikla.

Iki mokslo metų pabaigos.

Visi komandos nariai.

Tikimės, kad mokslo metų pabaigoje didžioji dalis mokyklos bendruomenės jausis tikrais darnios mokyklos nariais, gebančiais įgyvendinti darnaus vystymosi principus tiek mokykloje, tiek už jos ribų.

2. Mokyklos teritorija: lauko klasės įrengimas; aktyvaus poilsio erdvių įrengimas; dviračio takų, esančių prie mokyklos, atskyrimas.

Iki mokslo metų pabaigos.

Visi komandos nariai.

Tikimės, kad, esant palankioms oro sąlygoms, mokiniai galės mokytis ir lauke, kad turės galimybe pertraukas aktyviai leisti gryname ore, saugioje mokyklos teritorijos aplinkoje. Tikimės, kad dviračių takai, esantys prie mokyklos, bus atskirti, ir dideliu greičiu važiuojantys dviratininkai nekels pavojaus mokiniams, einantiems į stoteles. Taip pat gali būti įrengta daugiau įspėjamųjų ženklų.

3. Sveika ugdymo įstaigos aplinka: projektai, susiję su vartojimu, mankštos, sveikos mitybos konkursai, ugdymosi aplinkos tyrimai pasirinktu būdu.

Iki mokslo metų pabaigos.

Visi komandos nariai.

Tikimės, kad sveikos gyvensenos principų laikysis didesnė mokyklos bendruomenės dalis nei anksčiau. Tikimės, kad, įvairiais būdais atlikus ugdymosi aplinkos tyrimus ir pasitelkus atitinkamas priemones, aplinka taps sveikesnė tiek mokiniams, tiek darbuotojams.

Kitos sritys, kuriose planuojame įgyvendinti darnumo iniciatyvas:

Vartojimas, darnus mobilumas.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.40 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40