Ekologinio pėdsako projektas

 

2015 gruodžio mėnesį Žemynos progimnazija prisijungė prie Darnios Mokyklos vykdomo ekologinio pėdsako projekto. Ekologinio pėdsako tyrimas – tai matas, rodantis, kiek planetos išteklių reikia tam, jog būtų patenkinti žmonijos vartojimo poreikiai šiandien ir ateityje.

Mokykla yra pagrindinė vieta, kur formuojami jaunosios kartos sveiko gyvenimo įpročiai, atsakingas požiūris į ekologiją. Mūsų mokykla pasirinko mobilumo ir elektros rodiklius gerinimui.

Vilniaus Žemynos progimnazijos Eko pėdsako strategija (priemonės)

 1. Tėvų informavimas apie projektą susirinkimų metu, pristatant projekto tikslus bei vykdymo mokykloje galimybes, skatinant tėvus įsitraukti į projekto vykdymą.
 2. Mokinių supažindinimas su projektu klasės valandėlių metu, klasių vadovams pateikiant paruoštą medžiagą.
 3. Plakatai „Taupom elektrą“. Juos mokiniai ruošia klasės valandėlių metu, išdėstydami savo mintis, kaip būtų galima taupyti elektrą tiek mokykloje, tiek namuose.
 4. Atmintinės apie elektros taupymą parengimas, išanalizavus plakatų informaciją ir atrinkus svarbiausią, mokinių pateiktą informaciją. Dirba vyresnių klasių mokiniai.
 5. Lipduko(-ų), skatinančio taupyti elektrą/nepamiršti išjungti šviesą, kūrimas mokinių tarpe. Mokyklos bendruomenės įtraukimas į lipdukų gamybos procesą. Dirba visi mokyklos mokiniai. Siekiama, kad prie lipdukų gamybos, pagal galimybes, prisidėtų tėvų bendruomenė.
 6. Praktinis susipažinimas su elektros gamybos ypatumais bei jos taupymo būdais įvairiose Lietuvos elektrinėse: edukacinės išvykos, jų metu gautos informacijos panaudojimas.
 7. Elektros sąnaudų stebėjimas namuose (kovo-balandžio mėnesį) ir fiksavimas lentelėje. Stebėjimą atlieka pradinukai. Pokyčių diagramas pagal stebėjimo rezultatus parengia vyresnių klasių moksleiviai su informacinių technologijų mokytojais.
 8. Klasėse išrenkami mokiniai, atsakingi už elektros taupymą mokykloje. Šie mokiniai išjungia šviesą išeidami iš klasės arba koridoriuje, eidami į pamoką.
 9. Taupiųjų lempučių įsigijimas mokykloje.
 10. Projekto pristatymas techniniam personalui.

 

Strategiją parengė:

Raimonda Merkytė

Lina Ališauskienė

Aida Milančienė

Rasa Zabelskienė

Atnaujinta: 2019-09-05
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40