Darnus judumas

„DARNI MOKYKLA“

TIKSLAI:
Sutelkti mokyklos bendruomenę Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi 
darbotvarkės 2030 tikslų įgyvendinimui, integruoti darnaus vystymosi 
švietimo temas į kasdienį ugdymo procesą ir skatinti bendruomeniškumą.

Kodėl verta dalyvauti?

 •  Programa gyvuoja nuo 2014 m. ir kasmet suburia gausų tinklą mokyklų dalyvių, kurios pasibaigus projektams, džiaugiasi tvariais sprendimais, sutaupytomis lėšomis ir naujomis mokyklų iniciatyvomis bei tradicijomis;
 •  Dalyvavimas programoje yra būdas mokyklos bendruomenei prisijungti prie globalių problemų sprendimo bei prisijungti prie pasaulinių tikslų vystymo;
 •  Programos formatas padeda įtraukti moksleivius į mokyklos planuojamas veiklas, tai yra patraukli ugdymo forma, kuri padeda ne tik formuoti sąmoningą moksleivio mąstymą, bet ir keičia jo vartojimo įpročius.


„SVEIKATIADA“

„SVEIKATĄ STIPRINANTI MOKYKLA“

 

Sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas –
 
Stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.
                                                   
  
Sveikatą stiprinančios mokyklos vertybės ir principai
 
Vertybės:

 •  Teisingumas. Visiems lygios teisės į mokslą ir sveikatą.
 •  Nuoseklumas ir darnumas. Sisteminė ir ilgalaikė programinė veikla, užtikrinanti darnų ryšį tarp sveikatos, išsilavinimo ir vystymosi.
 •  Įtrauktis. Įvairovė suprantama kaip vertybė, kiekvienas mokyklos bendruomenės narys jaučiasi saugus ir gerbiamas.
 •  Įgalinimas. Skatinamas kiekvieno įsitraukimas į aktyvią veiklą.
 •  Demokratija. Sveikatinimo veikla mokykloje grindžiama demokratijos principais.

 
Principai:

 •  Visaapimantis visos mokyklos bendruomenės sveikatinimo veiklos suvokimas ir požiūris į sveikatą. Kiekvienos klasės sveikatos stiprinimo veikla darniai susijusi su visos mokyklos sveikatinimo strategija, sveikatai palankios mokyklos aplinkos kūrimu, sveikos gyvensenos kompetencijų ugdymu bei visos mokyklos bendruomenės įsitraukimu į šią veiklą.
 •  Dalyvavimas. Visi bendruomenės nariai, dalyvaudami sveikatos stiprinimo veikloje, jaučiasi šeimininkais.
 •  Mokyklos privalumas. Sveikatą stiprinanti mokykla sukuria geresnes mokymosi ir mokymo sąlygas, nes sveiki mokiniai geriau mokosi, o sveikas personalas geriau dirba.
 •  Įrodymai. Nauja veikla grindžiama jau egzistuojančiais ar pačių atrastais įrodymais ir tyrimais.
 •  Mokykla ir bendruomenė. Mokyklai priskiriamas aktyvus bendruomenės vystymuisi įtaką darantis vaidmuo. 
   
Atnaujinta: 2021-02-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
7. 13.55 - 14.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40