Vilniaus Žemynos progimnazija

Baltijos universitetų programa „EduBalt“

 Kadangi Vilniaus Žemynos progimnazija jau ne vienus metus sėkmingai dalyvauja projekte „Darni mokykla“ ir yra pasiekusi gerų rezultatų bei yra puikiai vertinama projekto organizatorių, darnaus vystymosi švietimo Baltijos valstybėse atstovai – Upsalos universitetas – pakvietė Irminą Veikutienę, mūsų mokyklos direktorės pavaduotoją ugdymui, kuri taip pat yra ir „Darnios mokyklos“ projekto koordinatorė mūsų mokykloje, bei anglų kalbos mokytoją, Liną Ališauskienę, vieną iš projekto vykdytojų mokykloje, dalyvauti 2017 m. kovo 13-15 d. vykusiuose Baltijos šalių atstovų praktiniuose užsiėmimuose.

Užsiėmimų metu, mokytojos bei kitų Baltijos šalių ugdymo įstaigų atstovai aktyviai sprendė darnaus vystymosi įgūdžių formavimo galimybes mokyklose bei universitetuose, įtraukiant visas darnaus vystymosi sritis, kurias Jungtinės Tautos akcentavo kaip labiausiai pažeidžiamas.

Pasidalinimas patirtimi, kurią galėsime pritaikyti ir savo mokykloje, padėjo suprasti, kad Žemynos progimnazija eina teisingu keliu, bandydama sukurti darnaus ugdymo(si) aplinką ir padėdama mokyklos bendruomenei suprasti visus darnaus vystymosi principus. 

Atnaujinta: 2023-11-13
 • Elektroninis dienynas
 • Asmens duomenų apsauga
 • Korupcijos prevencija
 • Priėmimas į progimnaziją
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40