Priėmimas į progimnaziją 2021 m.

PRIIMTI
2021 m. birželio 22 d. posėdžio metu:

1 kl.   
MOK- 71972
Nepriimta 27 prašymai (deklaruota gyv.vieta nepriklauso mokyklos aptarnavimo teritorijai). 

5 kl.
MOK-71759        3t.
MOK-61191        1t.
MOK-66031        1t.
MOK-66031        1t.
MOK-67922        1t.
MOK-70505        1t.
Nepriimta 47 prašymai (deklaruota gyv. vieta nepriklauso mokyklos aptarnavimo teritorijai)
 

 

 

 

Mokinių priėmimo posėdžio metu 2021 m. birželio 15 d. priimti:

Į 1 klases

MOK-68536        3t.

MOK-70341        2t.

MOK-70342        2t.

MOK-58551        0 t.

 

Į 5 klases:

MOK-58536                       MOK-68426                       MOK-63091

MOK-70866                       MOK-71453                       MOK-70695

MOK-70456                       MOK-62212                       MOK-59318

MOK-59651                       MOK-59964                       MOK-70107

MOK-63558                       MOK-60865                       MOK-62231

MOK-60147                       MOK-66838                       MOK-65312

MOK-60193                       MOK-58424 1t.

MOK-70494                       MOK-67145

MOK-58602 (2t.)              MOK-64652

MOK-67074 (0t)               MOK-59449

 

 

PRIIMTŲ MOKINIŲ TĖVŲ DĖMESIUI

SUTARTIS reikės pasirašyti  el.sistemoje po 2021 m. birželio 17d.

1.    Į pirmas klases priimtų mokinių dokumentus (2 nuotraukos, gimimo liudijimo kopija, priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimą) prašome pateikti 2021 m. birželio 29-30 dienomis arba 2021 m. rugpjūčio 23-24d. nuo 10.00 iki 15.00.

2.    Į 2-4, 6-8 klases  priimtų mokinių dokumentus  (2 nuotraukos, gimimo liudijimo kopija, Mokymosi pasiekimų pažymėjimą) prašome pateikti 2021 m. birželio 29-30 dienomis arba 2021 m. rugpjūčio 23-24d. nuo 10.00 iki 15.00.

3.    Į 5 klases priimtų mokinių dokumentus  (2 nuotraukas, gimimo liudijimo kopiją, Pradinio ugdymo pažymėjimo kopiją) prašome pateikti 2021 m. birželio 29-30 dienomis arba 2021 m. rugpjūčio 23-24d. nuo 10.00 iki 15.00.

 

 

 

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO 2021 M.

Vilniaus Žemynos progimnazija vykdo pradinio ugdymo programą (1–4 klasės) ir pagrindinio ugdymo I pakopos programą (5–8 klasės).
Planuojamos  specializuotos klasės: 1a kl. – sporto, 1b kl. – šokių, 1c kl. – muzikos, 1d kl. – dailės.

1. Prašymus dėl priėmimo į Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklas galima pateikti nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. e.sistemoje  https://svietimas.vilnius.lt

2. Vilniaus Žemynos progimnazijos ketvirtų klasių mokinių tėveliams prašymo e.sistemoje dėl tolimesnio mokymosi  5 klasėje pildyti nereikia. Prašymas  pildomas tik tada, kai ketinama pereiti į kitą mokyklą.  

3. Daugiau informacijos apie mokyklų aptarnavimo teritorijas, priėmimo tvarką 2020/2021 mokslo metams yra paskelbta interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt.

Informacija priėmimo klausimais teikiama tel. 860893633, 861478933 nuo 9.00 iki 17.00 val.


 

Atnaujinta: 2021-06-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40