Specialusis pedagogas

Specialiosios pedagogės

Rūtos Jankauskienės

darbo grafikas

2019 – 2020 m.m.

 

Sav.d.

Darbas su mokiniais

Konsultacijos

Pietų pertrauka

I.

8.55 – 13.45 val.

 

11.40 – 12.05

II.

8.55 – 12.50 val.

13.00 – 13.45 val.

11.40 – 12.05

III.

8.55 – 13.45 val.

8.00 – 8.45 val.

11.40 – 12.05

IV.

8.55 – 12.50

 

 

Kontaktai:ruta.jankauskiene@gmail.com

Specialusis pedagogas
.     teikia pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį, atsižvelgdamas į kiekvieno gebėjimus, ugdymosi galimybes;
.     atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
.     pataria mokytojams, kaip pritaikyti, individualizuoti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokomąją medžiagą, rengti ugdymo programas;
.     teikia metodinę pagalbą mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja  specialiojo ugdymo klausimais;
.     bendradarbiauja su mokyklos bendruomene specialiojo ugdymo, pedagoginės pagalbos teikimo  klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.

 

Atnaujinta: 2019-11-29
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40