Specialusis pedagogas

Specialusis pedagogas RŪTA JANKAUSKIENĖ
El. paštas: ruta.jankauskiene@gmail.com
Darbo laikas
Pirmadienį – antradienį 8.00 – 12.55
Trečiadienį 8.00 – 13.45
Ketvirtadienį 8.00 – 11.40
Pietų pertrauka
11.35 – 12.05

Specialusis pedagogas
.     teikia pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį, atsižvelgdamas į kiekvieno gebėjimus, ugdymosi galimybes;
.     atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
.     pataria mokytojams, kaip pritaikyti, individualizuoti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokomąją medžiagą, rengti ugdymo programas;
.     teikia metodinę pagalbą mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja  specialiojo ugdymo klausimais;
.     bendradarbiauja su mokyklos bendruomene specialiojo ugdymo, pedagoginės pagalbos teikimo  klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.

 

Atnaujinta: 2019-09-05
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
7. 13.55 - 14.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40