Vilniaus Žemynos progimnazija

Socialinis pedagogas

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis: konsultuoti su socialiniais sunkumais susidūrusius asmenis, mokinius ir jų šeimas; padėti lavinti įgūdžius, įgyvendinti mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Socialinio pedagogo veiklos turinys:
1. Vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
2. Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
3. Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
4. Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
5. Šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais;
6. Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis;
7. Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
8. Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti;
9. Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą.

Į socialinį pedagogą gali kreiptis mokiniai, tėvai, mokyklos pedagogai, kai:
– mokinys turi emocinių, bendravimo, elgesio, adaptacinių, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;
– mokinys patiria fizinį ar psichologinį smurtą mokykloje ar už jos ribų;
– mokinys turi bendravimo su bendraamžiais, mokytojais, tėvais sunkumų;
– mokinys netinkamai elgiasi, rūko, vartoja alkoholį ar psichotropines medžiagas.

 

I-V klasių socialinė pedagogė  ONA LUKOŠEVIČIENĖ 16 kab.

Susisiekti galite el. paštu: ona­­­­­­­­­­_kuklyte@yahoo.com  arba per TAMO dienyną

I–V KLASIŲ PROGIMNAZIJOS SOCIALINĖS PEDAGOGĖS DARBO LAIKAS

SAVAITĖS DIENOS

DARBO LAIKAS

PIETŲ PERTRAUKA

PIRMADIENIS

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

ANTRADIENIS

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

TREČIADIENIS

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

KETVIRTADIENIS

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

PENKTADIENIS

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

VI-VIII klasių socialinė pedagogė  REDA VALANTINIENĖ 16 kab.

Susisiekti galite el. paštu: r.valantiniene@gmail.com arba per TAMO dienyną

V–VIII KLASIŲ PROGIMNAZIJOS SOCIALINĖS PEDAGOGĖS DARBO LAIKAS

SAVAITĖS DIENOS

DARBO LAIKAS

PIETŲ PERTRAUKA

PIRMADIENIS

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

ANTRADIENIS

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

TREČIADIENIS

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

KETVIRTADIENIS

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

PENKTADIENIS

8.00 – 14.30

12.00 – 12.30

Atnaujinta: 2023-11-13
 • Elektroninis dienynas
 • Asmens duomenų apsauga
 • Korupcijos prevencija
 • Priėmimas į progimnaziją
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40