Psichologai

 

VILNIAUS ŽEMYNOS PROGIMNAZIJA

Psichologinės pagalbos paskirtis: prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos progimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams, mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologo veiklos sritys:

1. Įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;

2. Konsultavimas: tiesioginio poveikio mokiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam) būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;

3. Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

4. Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas, prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

Pagalba progimnazijoje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

– mokinys (iki 16 metų reikalingas tėvų sutikimas);

– mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);

– mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;

– Vaiko teisių apsaugos tarnyba

VILNIAUS ŽEMYNOS PROGIMNAZIJA

1–4 klasių psichologė

RŪTA MICKEVIČIENĖ

3 aukštas

5-8 klasių psichologė

JULIJA VLASOVIENĖ

2 aukštas

 

Konsultacijų

laikas

Pietų

pertrauka

 

Konsultacijų

laikas

Pietų

pertrauka

Pirmadienis

9.00–16.00

12.00-12.30

Pirmadienis

8.30–16.30

12.00-12.30

Antradienis

9.00–16.00

12.00-12.30

Antradienis

8.30–16.30

12.00-12.30

Trečiadienis

9.00–13.00

---------------

Trečiadienis

8.30–14.30

12.00-12.30

Ketvirtadienis

9.00–16.00

12.00-12.30

Ketvirtadienis

8.30–14.30

12.00-12.30

Penktadienis

9.00–16.00

12.00-12.30

Penktadienis

8.30–12.30

------------

Pastaba: kviečiame mokinių tėvelius psichologo konsultacijoms registruotis iš anksto per Tamo dienyną.

Atnaujinta: 2018-12-11
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
Iki atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.