Informacija tėvams ir mokiniams

Psichoedukacinė Tėvų grupė

Džiaugiamės, kad 2019 m. kovo - gegužės mėnesiais 12 pradinių klasių mokinių tėvelių aktyviai lankė ir sėkmingai baigė pozityvios tėvystės įgūdžių tobulinimo  grupę (pagal STEP 6-12 programą).

Tėvų grupės dalyviai pagilino šias žinias ir įgūdžius:

·         Savęs ir vaiko supratimas

·         Įsitikinimų ir jausmų supratimas

·         Savo vaiko ir savęs drąsinimas

·         Klausymasis ir kalbėjimas su vaiku

·         Pagalba vaikui mokantis bendradarbiauti

·         Išmintingas drausminimas

·         Tinkamo metodo pasirinkimas

 Atsiliepimai:

·         „Išmokau labiau suprasti savo vaiką”

·         „Sužinojau apie pozityvesnius reagavimo būdus“

·         „Vis dažniau pasitelkiu vaiko drąsinimą, daugiau turiu kantrybės, išmokau atpažinti / išgirsti vaiko jausmus”

·         „Elgesys su vaiku tapo pagarbesnis, lygiavertiškesnis“

·         „Pastebėjau, kad sunkumus vis labiau pavyksta išspręsti gražiuoju, vis rečiau įsiveliu į emocinę kovą su vaiku“

·         „Supratau, kad labai svarbu peržiūrėti savo įsitikinimus, lūkesčius, vaikystės patirtį“

·         „Atsirado daugiau bendrumo ir darnos šeimoje“

·         „Supratau, kad pokyčius reikia pradėti nuo savęs“

·         „Pajutau daugiau pasitikėjimo savimi, kaip mama“

·         „Vis dažniau atkreipiu dėmesį į tai, ką ir kaip sakau savo vaikui“

Tėvų grupę vedė pradinių klasių psichologė, STEP vadovė Rūta Mickevičienė.

 

Skarlatina ir tymai

https://www.youtube.com/watch?v=YciCid565Gc

Mokinio laikysena

Pažink kas nuodinga?

Patarimai tėveliams kaip auginti sveikus vaikus

2019 metais Vilniaus Žemynos progimnazija pradeda vykdyti prevencinę programą „Saugok ir gerbk mane“, kurios įgyvendinimo metu  mokyklos bendruomenė - mokiniai, tėvai, mokytojai ir specialistai - įgis žinių ir įgūdžių, reikalingų siekiant apsaugoti vaikus nuo seksualinės prievartos ir išnaudojimo.  

Programa „Saugok ir gerbk mane“ parengta 2014 m. Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu įgyvendinant Lanzarotės konvencijos nuostatas, kurios siekia, jog visi mokyklinio amžiaus vaikai gautų informaciją apie seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos pavojų ir apie priemones, kuriomis jie galėtų apsisaugoti, atsižvelgiant į jų besikeičiančius gebėjimus, taip pat visi mokyklos darbuotojai būtų išmokyti atpažinti seksualinės prievartos ir išnaudojimo požymius bei supažindinti su pagalbos organizavimu nukentėjusiems mokiniams.

Prevencinėje programoje numatyti mokymai mokyklos mokytojams ir specialistams, tėvams ir visai mokyklos suaugusių bendruomenei. Mokiniai klasės valandėlių metu dalyvaus saugumo įgūdžių grupės užsiėmimuose, kurių metu bus įgis žinių ir įgūdžių, kaip atpažinti įvairias smurto formas ir apsaugoti save. Saugumo įgūdžių grupėse taip pat bus stiprinamos vaikų socialinės - emocinės kompetencijos, padėsiančios susidūrus su smurtu kreiptis pagalbos.

Mokymus mokytojams ir specialistams veda ir mokyklas konsultuoja VšĮ „Paramos vaikams centras“ specialistai (www.pvc.lt), programos įgyvendinimą administruoja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (www.sppc.lt).

Prevencinės programos įgyvendinimą mokykloje kuruoja pagalbos skyriaus vedėja Ieva Kiaurakienė ir psichologė Julija Vlasovienė.

 

Atnaujinta: 2019-12-16
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40