Vilniaus Žemynos progimnazija

Misija, vizija

Žemynos progimnazijos tikslas  2018-2019 m.m.

Ugdyti mokinių sąmoningą mokymą, atsižvelgiant į galimybes, poreikius ir teikiant savalaikę pagalbą.

 

Misija.Vizija.Filosofija

 

VIZIJA

Progimnazija – patikimas ugdytojas, draugas, partneris, ugdantis mokinį –gebantį įsivertinti, kelti tikslus ir jų siekti, realizuoti ne tik akademinius, bet  ir socialinius  gebėjimus  sveikoje aplinkoje – ir sutelkiantis mokinių tėvus bendram tikslui, bendrai veiklai.

 

 FILOSOFIJA

 Dovanoti, dalintis, duoti – nuolat auginti ir augti. St. Dzenuškaitė

 

MISIJA 

 • vykdo pradinio ir pagrindinio ugdymo I-os dalies programas;
 • rengia tolimesniam mokymui gimnazijoje;
 • ugdymo turinį praturtina diferencijuodama ir individualizuodama pagal mokinių gebėjimus, poreikius ir galimybes;
 • kuria edukacines aplinkas, skatinančias sėkmingą mokymą;
 • ugdo kūrybingumą;
 • skatina mokytis visą gyvenimą;
 • taiko įvairius metodus, ugdo bendruosius gebėjimus;
 • kuria vaiko gerovę;
 • rūpinasi mokinių saugumu ir sveikata;
 • diegia naujoves visose veiklos srityse;
 • ugdo lyderius.

 

VERTYBĖS 

 • mokymasis visiems,
 • pagarba,
 • profesionalumas,
 • lankstumas,
 • susitarimas,
 • lyderiavimas,
 • lygios galimybės visiems.
Atnaujinta: 2023-11-13
 • Elektroninis dienynas
 • Asmens duomenų apsauga
 • Korupcijos prevencija
 • Priėmimas į progimnaziją
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40