Vilniaus Žemynos progimnazija

VILNIAUS ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA

 • Paskelbė : Diana Pukšta
 • Paskelbta: 2020-08-31
 • Kategorija: Svarbu!

VILNIAUS ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS  UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA

Kaukių dėvėjimas:

 1. Visi suaugusieji, ateinantys į mokyklą, koridoriuose, valgykloje ar kt. privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias kaukes ar respiratorius.
 2. Mokiniai klasėje kaukių nedėvi,  užsideda kaukes išėję į koridorių.
 3. Mokytojas klasėje gali nedėvėti kaukės, jei išlaikomas 2 metrų atstumas.

Įėjimas į mokyklą:

1-4 klasės

2 įėjimas (kampinės durys nuo stadiono) –  1d, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d, 4b.

3 įėjimas (kampinės durys prie sporto klubo „Vendeta“) –  1a, 1b, 1c, 2a, 4a, 4c, 4d.

5-8 klasės

1 įėjimas (centrinės durys) – 5c, 5d, 5f, 6g, 7a, 7c, 7d, 7g, 8a.

2 įėjimas (kampinės durys nuo stadiono) – 5a, 5b, 6b, 7e, 8e, 8f.

3 įėjimas (kampinės durys prie sporto klubo „Vendeta“) – 5e, 5g, 6c, 8d.

4 įėjimas (prie valgyklos) – 6a, 6d, 6e, 6f, 7b, 7f, 8b, 8c, 8g.

***

 1. Temperatūrą pasimatuoti galima pas budėtoją.
 2. Tėvai ir kiti asmenys į mokyklą įleidžiami tik iš anksto susitarus.
 3. Į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, ir tiems, kurie gyvena kartu su besiizoliuojančiais asmenimis.
 4. Į mokyklą draudžiama atvykti asmenims, turintiems 37,3°C  temperatūros ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ir kitų užkrečiamų ligų požymių.
 5. Mokinys, kuriam pasireiškė karščiavimas ar ūmūs viršutinių kvėpavimo takų ir kitų užkrečiamų ligų požymiai, nedelsdamas informuoja mokytoją, klasės vadovą ar administracijos atstovą. Visuomenės sveikatos specialistė mokinį izoliuoja, informuoja tėvus ir skambina 1808.
 6. Darbuotojas, kuriam pasireiškė karščiavimas ar ūmūs viršutinių kvėpavimo takų ir kitų užkrečiamų ligų požymiai, nedelsdamas apleidžia švietimo įstaigos patalpas, skambučiu informuoja kolegą ar administracijos atstovą ir kreipiasi telefonu 1808 arba susisiekia su savo šeimos gydytoju.
 7. Darbuotojai, mokiniai ar tėvai nedelsdami informuoja progimnaziją apie darbuotojo, mokinio, mokinio tėvų ar teisėtų jo atstovų nustatytą COVID-19 ligą šiais telefono numeriais: 852471766;  868268360;  861576159; 867200241;   864674675.  Visuomenės sveikatos specialistė nedelsdama informuoja NVSC. Mokykla priima sprendimą dėl  klasių, grupių, srautų nuotolinio mokymo(si).
 8. Mokiniai, kuriems taikoma izoliacija, ugdomi nuotoliniu būdu.
 9. Mokinių tėvų susirinkimai organizuojami nuotoliniu būdu arba lauke.
 10. Pokalbiai su administracija, švietimo pagalbos specialistais, mokytojais organizuojami nuotoliniu būdu arba lauke.
 11.  Patalpos, kuriose vyksta ugdymo procesas, konsultacijos, išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams.  Prieš pamokas patalpas vėdina mokyklos sargas. Kiekvienos pertraukos metu patalpą išvėdina pamoką baigęs mokytojas.
 12.  Patalpos, kuriose maišosi srautai, po kiekvieno srauto turi būti valomos, vėdinamos ir dezinfekuojamos.
 13.  Ugdymo metu ugdymo priemonėmis nesidalijama.
 14.  Dezinfekuoti rankas galima prie kiekvieno įėjimo į mokyklą.
 15.  Švietimo pagalbos specialistai vienu metu konsultacijas teikia tik tos pačios klasės mokiniams. Konsultacijos gali būti organizuojamos ir nuotoliniu būdu.
 16.  Mokykloje veiks būreliai, Visos dienos mokykla, siekiant kiek įmanoma atskirti klases ir srautus.
 17.  Maitinti pradedama  nuo rugsėjo 7d. pagal parengtą tvarką.

ŠI TVARKA GALI KEISTIS, BŪTI PILDOMA.

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Asmens duomenų apsauga
 • Korupcijos prevencija
 • Priėmimas į progimnaziją
3. 09.50 - 10.35
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40