Vilniaus Žemynos progimnazija

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMAS 20176 – 2018 M.M.

 • Paskelbė : Diana Pukšta
 • Paskelbta: 2018-03-22

   NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMAS 20176 – 2018 M.M.

 

    Mūsų progimnazijoje balandžio 17 – gegužės 4 dienomis 2, 4, 6, ir 8 klasių mokiniai dalyvaus Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Šio patikrinimo tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, skatinti mokyklos pažangą ir veiklos pokyčius.

    Progimnazijos moksleiviai pildys  Nacionalinio egzaminų centro paruoštus testus. Testai bus vertinami pagal egzaminų centro pateiktas vertinimo instrukcijas.

    4, 6, ir 8 klasių mokiniai pildys mokinio klausimyną. Gauti klausimyno rezultatai padės tiksliau įvertinti mokyklos pridėtinę vertę,  aplinką, kuri turi/neturi įtakos besimokančių mokinių mokymosi pasiekimams bei mokinio saviraiškai. Gauti duomenys leis tobulinti visas progimnazijos veiklos sritis. (Su klausimynu galima susipažinti NEC interneto svetainėje http://www.nec.lt/342)

Nepamirškite padėkoti autoriui
 • Elektroninis dienynas
 • Asmens duomenų apsauga
 • Korupcijos prevencija
 • Priėmimas į progimnaziją
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40